LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
2-dagars introduktionskurs i Lip
 

Innehåll:
Lösningsinriktad pedagogik
Tankens kraft
Världsbilder
Olika arbetsmodeller
Modellens ursprung från terapi till pedagogik
Samtalsmetodiken
Hur man kan använda skalan
Positiv feedback
Föräldrasamverkan
Gemensamt förhållningssätt
Mål och delmål
Omformuleringar
Lösningsinriktade metoder

Vi varvar föreläsningar med övningar och gemensam reflektion.

Syfte:
Introduktionsdagarna syftar till att ge deltagarna både praktisk och teoretisk kunskap om den lösningsinriktade pedagogiken samt ger många verktyg som du direkt kan nyttja i ditt dagliga arbete.

Målgrupp:
Vi vänder oss till alla vill utveckla sina pedagogiska metoder, inom förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet.

Datum:
9-10 oktober 2017

Tid:
9-16

Antal deltagare:
max 20

Adress:
Hälsans Hus, Fjällg 23B, Stockholm. Se karta.

Pris:
2800 kr + moms. Ingår: Kaffe och boken "Lösningsinriktad Pedagogik - för en roligare skola"
Anmäl 5 och betala för 4 .

Kursledare:
Kerstin Måhlberg, rektor, specialpedagog
Maud Sjöblom, specialpedagog, handledare

Anmälan:
För att anmäla dig direkt klicka HÄR eller kontakta Kerstin 0709-746666, kerstin@lip4u.se