LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
 LIP för personal inom förskolan

 

Innehåll:
Det lösningsinriktade tänket.
Lösningsinriktad samtalsmetodik
Språkliga finesser med barn
Hur man skapar goda relationer
Förskolans läroplan - lip
Fokus på barnens resurser
Hur man tar tillvara barnets kreativitet
Skalfrågor och Mål
Externalisering
Att undvika konfrontationer
Föräldrasamverkan

Syfte:
Att fokusera på de Lip-verktyg som är speciellt användbara inom förskolepedagogiken. Utveckla barnens kreativitet och lust genom att ställa de rätta frågorna som får barn att tänka, reflektera och uttrycka sina egna tankar kring nyvunna lärdomar och framtida lösningar.

Målgrupp:
Personal inom förskola, med eller utan förkunskaper i LIP

Beställ gärna studiedagar till er förskola.

Datum:
Hösten 2017
12 sep i Sthlm
26 sep i Osby
12 okt i Göteborg
12 okt i Uppsala
17 okt i Söderhamn
18 okt i Vetlanda

Tid:
9-16, om inget anges i respektive stad

Antal deltagare:
20-50

Adress:
Se respektive stad.

Pris:
1100 kr + moms.
Anmäl 5 och betala för 4

Ingår:
Kaffe samt boken "Lösningsinriktad Pedagogik - för en roligare skola".

Kursledare:
Kerstin Måhlberg, rektor, specialpedagog
Maud Sjöblom, specialpedagog, handledare

Anmälan:
Direkt till
Kerstin 0709-746666 kerstin@lip4u.se