LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Välkommen till
Lösningsinriktad Pedagogik

Lösningsinriktad Pedagogik för förskolepersonal 1-dagskurs
Utveckla barnens kreativitet och lust genom att ställa de bästa frågorna som får barn att tänka, reflektera och uttrycka sina egna tankar kring nyvunna lärdomar och framtida lösningar

Norrköping 5 januari 2018 Fullbokad
Borlänge 23 mars 2018
Sigtuna 9 mars 2018
Södertälje 23 mars 2018
Västerås förskoledag 6 april 2018
Vetlanda fsk-dag 27 april 2018
Norrköping fsk-dag 1 juni 2018
Eskilstuna förskoledag 12 juni 2018

Pris: 1100 kr + moms. (Vissa städer 1.000 kr) Anmäl 5 och betala för 4. Bok ingår i kurspriset. Anmälan direkt via mejl kerstin@lip4u.se eller maud@lip4u.se

Lösningsinriktad pedagogik – för en roligare skola
6:e reviderade upplagan - omarbetad efter det nya betygssystemet och den nya läroplanen. Boken erbjuder framgångsrika verktyg för alla som vill öka sin professionalitet speciellt i samarbetet med elever och föräldrar.
Det lösningsinriktade arbetssättet främjar ett gott arbetsklimat, underlättar samarbetet och lyfter fram allas resurser och kompetens. Boken visar på ett alternativ, ett nytt sätt att tänka, där det konstruktiva samtalet karaktäriseras av att man fokuserar på de saker som inger hopp och framgång. Boken är såld i 26.000 ex.
Boken kostar 240 kr inkl moms. Beställ boken direkt från oss.
Nästa kurs:
13 mars 2018. Kursen erbjuder ett i högsta grad proaktivt sätt att arbeta och tänka för alla professionella som vill främja och förstärka positiva beteenden i skola och förskola. Förhållningssättet stärker samarbetet, främjar lärandet, ökar motivationen och lockar fram elevernas fulla potential. Med det lösningsinriktade språket underlättas dialogen och tillsammans bygger vi lösningar. Intervjuteknik och grundprinciper i modellen.
Anmäl dig här. Förutom kaffe, ingår boken "Lösningsinriktad pedagogik".
Nya lösningar mot mobbning
lip
För en trygg och hälsosam skola med ett vänligt och stödjande klimat. Boken beskriver hur ett Lösningsinriktat systematiskt arbetssätt underlättar arbetet i skolan mot mobbning. Hur viktigt det är med en "hela skolan-ansats", med proaktiva förebyggande insatser samt arbetet med evidensbaserade "supportgrupper" i akuta situationer om någon elev har blivit utsatt. Läs mer om innehållet i boken eller om metoden och de fantastiska resultaten där mobbningen upphörde i 94% av fallen.
Boken kostar 240 kr inkl moms. Beställ boken direkt från oss.
Vi erbjuder nu också vårt nya arbetshäfte som enkelt beskriver hur du arbetar med evidens-baserade supportgrupper i akuta fall för att stoppa all mobbning. En snabbverkande, effektiv intervention som får mobbningen att upphöra. Skolverkets allmänna råd följs och arbetshäftet innehåller kopierbara arbetsblad för varje steg i metoden. Beställ direkt vårt nya arbetshäfte.
Nästa kurs:
Hösten 2018. Proaktiva förebyggande initiativ för en "hela skolan-ansats", systematiskt arbetssätt. Viktiga framgångsfaktorer. Steg för steg går vi igenom hur man pratar med den utsatte eleven och hur man leder och sätter ihop supportgrupper.
Anmäl dig här. Förutom kaffe, ingår boken "Nya Lösningar mot mobbing" samt ett utförligt arbetshäfte med kopierbara blad inför bildandet av supportgrupper.
Lip-Focus - Feedback och coaching utvecklar skolan
Fler verktyg, språkliga finesser, tankens kraft, motivation, feed- backens betydelse för välmåendet och hur coaching är till hjälp i skolan. Boken beskriver också hur du kan implementera Lip-focus på din skola. Läs om innehållet i Lip-Focus..
Boken kostar 212 kr inkl moms. Beställ boken direkt från oss.
”Den här boken innehåller så otroligt mycket gott och bra. Jag önskar att alla vuxna vill läsa den.” säger Kay Pollak
Läs också vad Pedagogikdoktorn John Steinberg skriver om Lip-Focus. Till boken finns en DVD. Beställ direkt från oss här.

Nästa kurs:

5 - 6 mars och 27 mars 2018. I utbildningen ingår bl a: Lip-spaning, feedback direkt till eleverna i anslutning till lektionen, coaching, formulering av gemensamma mål i klassen tillsammans med lärare och elever. Du kommer att få se en svensk nyinspelad video och få följa en Lip-coach i arbete. Motivationens betydelse för resultatet.

Luleå 19-20 april + 24 maj
Certifieringsdag i Stockholm 4 maj

Anmäl dig här Förutom kaffe, ingår också boken "Lip-Focus".
Utbildade Lip-coacher får här en möjlighet till certifiering. Genom dokumentation visa på hur man med framgång implementerat och genomfört Lip-Focus i en klass/skola. Som utbildad lip-coach får du ett certifikat samt en namnbricka där det står att du är certifierad lip-coach. Möt våra certifierade Lip-coacher.
Lösningsfokuserat Ledarskap
Boken avslöjar hur du – som coach, ledare eller chef – kan tillämpa en rad grundläggande principer och med en elegant verktygslåda förändra ditt förhållningssätt och leverera förändringar. Antingen du handskas med besvärliga situationer på en arbetsplats, strävar efter att få fram det bästa ur ett team eller reder ut knepiga strategiska tvister inom din organisation, kommer boken att visa dig hur man gör på ett enkelt och pragmatiskt sätt. Läs mer.
Boken kostar 300 kr inkl moms. Beställ boken direkt från oss. 

Nästa kurs: Lösningsfokuserat Ledarskap för förskolechefer
23-24 april 2018. Med visioner och gemensamma mål skapar vi underlag för en framtid med fokus på de faktorer som gynnar verksamhetens bästa utveckling. Öka Vi-känslan med engagemang, entusiasm och motivation. Konversationsnycklar för att lösa konflikter. Vänd problem till mål och coacha dina medarbetare till att prestera det bästa. Pris: 2.800 kr + moms. Lokal: Hälsans Hus i Stockholm.

Mer info om kursen, innehåll, tid och plats för utskrift.

Anmäl dig här. Förutom kaffe, ingår boken "Lösningsfokuserat Ledarskap".
Enorm succe för
Lösningsinriktad skolkonferens

på World Trade Center 29 oktober
Skolkonferensen 2012
Stort TACK till alla deltagare och föreläsare som tillsammans skapade en dag vi alla kommer att minnas med glädje. Se bildspel från konferensen.
Lösningsinriktad handledning & coaching för personalgrupper och ledningsgrupper. Vi erbjuder nu också chefs-coaching, individuellt eller i team. Läs mer.